Đất vàng Trần Duy Hưng rộng 1,146 m2 giá 320 tỷ 0936906900.

 

 Đất vàng Trần Duy Hưng rộng 1,146 m2 giá 320 tỷ 0936906900. ĐỈNH CỦA ĐỈNH - MẢNH ĐẤT VÀNG TRONG VÀNG (Đất ở, thời hạn sử dụng sở hữu lâu dài)