For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông vừa ký Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo phân cấp thẩm quyền, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp giấy phép và các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trong phạm vi quản lý các khu công nghiệp, khu vực thuộc khu kinh tế được cấp có thẩm quyền giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật, trừ nhà ở riêng lẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có chiều cao tối đa là 1 tầng; quy mô xây dựng bằng kết cấu đơn giản, phù hợp với thời hạn tồn tại của công trình. Thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn tối đa không quá 5 năm.

Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự và đảm bảo điều kiện cần thiết để thực hiện trách nhiệm được phân cấp theo đúng Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24-5-2021 và thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28-11-2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND

leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi gần đây

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com