For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Gia Lai phát hiện sai phạm ‘tiền tỷ’ tại huyện Ia Grai, Kbang

Gia Lai phát hiện sai phạm ‘tiền tỷ’ tại huyện Ia Grai, Kbang

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng tại 2 huyện Ia Grai, Kbang.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, một trong nhiều đơn vị xảy ra sai phạm

Cụ thể, qua thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng giai đoạn 2017-2019 tại huyện Ia Grai, Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ nhiều sai phạm.

Về thu chi ngân sách, qua kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí, thanh tra tỉnh phát hiện có tới 20 đơn vị đã thanh toán một số chế độ phụ cấp và các khoản chi thường xuyên không đúng quy định, tổng số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, việc quản lý, đầu tư xây dựng có sai phạm trong khâu lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và thi công thiếu khối lượng tại 12 đơn vị, tổng số tiền sai phạm hơn 436 triệu đồng.

Trước sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Ia Grai kiểm điểm trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát về thu, chi ngân sách và kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương để xảy ra vi phạm; giao Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND huyện Ia Grai tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành.

Tại huyện Kbang, kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc đầu tư xây dựng chỉ rõ nhiều sai phạm từ năm 2017-2020.

Cụ thể, về quản lý thu, chi ngân sách, theo Thanh tra tỉnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện này cùng một số trường học đã chi thanh toán một số khoản sai quy định, không đúng định mức (chi phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi nghề, chi sai nguồn kinh phí không tự chủ) với số tiền hơn 106 triệu đồng.

Riêng về quản lý, đầu tư xây dựng công trình, Thanh tra tỉnh phát hiện Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện Kbang sai phạm hơn 344 triệu đồng, UBND 11 xã sai phạm hơn 554 triệu đồng.

Từ sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Kbang kiểm điểm trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát về thu, chi ngân sách và kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư trong xây dựng tại địa phương để xảy ra vi phạm; giao Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai thu hồi số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng.

leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi gần đây

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com