For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Gia Lai: Nghiêm túc thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021

Gia Lai: Nghiêm túc thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 2469/UBND-NL ngày 17/12/2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ rừng triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR mùa khô 2020-2021.

Cháy rừng ở lâm phần của Ban QLRPH Bắc Ia Grai.

Theo đó, để chủ động trong công tác PCCCR, tổ chức huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan và các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy và chữa cháy, Kế hoạch số 2161/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch PCCCR tỉnh Gia Lai mùa khô 2020-2021; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn và hoàn thiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, xã; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện công tác PCCCR; ban hành Kế hoạch PCCCR mùa khô 2020 – 2021 cấp huyện;

Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã, cộng đồng dân cư, hộ gia đình được nhận rừng và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn trong việc thực hiện 2 các biện pháp an toàn về PCCCR; chỉ đạo UBND cấp xã, đơn vị chủ rừng, hộ gia đình, cộng đồng dân cư lập phương án PCCCR theo quy định tại điều 45, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP…

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động, nắm bắt tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh, báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp PCCCR hiệu quả cho UBND tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện;

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện, các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp PCCCR; cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh để thông báo 2 lần/tuần trong mùa khô năm 2020-2021.

Đồng thời, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư; hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy lan vào rừng; triển khai thực hiện các công trình PCCCR theo kế hoạch năm 2021; bố trí lực lượng trực PCCCR (tại cơ quan và các trọng điểm cháy); thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR đến cộng đồng dân cư; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí PCCCR, tạm ứng kinh phí dịch vụ môi trường rừng để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện công tác PCCCR ngay từ đầu mùa khô năm 2021 theo kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 2161/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện các trang thiết bị ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai có trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và PCCCR nói riêng.

leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi gần đây

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com