For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Gia Lai: Khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Gia Lai: Khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

 Ngày 6-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện hỏa tốc số 18/CĐ-UBND về việc khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ngày 25-7-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tiếp đó, ngày 3-8-2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1072/UBND-KGVX về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc triển khai thực hiện của các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh và các địa phương thực hiện hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn chậm, nhất là việc thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh (đến ngày 5-8-2021 mới chỉ có Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các huyện: Krông Pa, Chư Pưh, Đức Cơ, Đak Đoa và Chư Păh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ).

Những người bán vé số lưu động ở TP. Pleiku mong có được sự hỗ trợ để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Đinh Yến

Để đẩy nhanh thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; căn cứ vào Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ngày 5-8-2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung quyết liệt thực hiện một số nội dung sau:

Khẩn trương rà soát đối tượng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh.

Rà soát tới đâu, lập danh sách tới đó, hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện thẩm định và trình ngay cho các cơ quan có liên quan và thực hiện phê duyệt theo thẩm quyền. Chậm nhất ngày 10-8-2021, các địa phương chưa phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh thì người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đối với nội dung hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau: Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó.

Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử…).

Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dụng thỏa thuận.

Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương tạm ứng ngân sách để chi trả cho đối tượng; đồng thời cấp tạm ứng ngân sách cho các sở, ngành, địa phương liên quan để chi trả cho đối tượng thụ hưởng sau khi có quyết định phê duyệt, không để chậm trễ.

Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 136/TB-VP ngày 17-7-2021 và Thông báo số 145/TB-VP ngày 22-7-2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo quy trình, thủ tục hồ sơ, đúng đối tượng, không để bỏ sót đối tượng.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành liên quan và các địa phương thực hiện; nghiêm túc thực hiện việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước 16 giờ hàng ngày.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động, người sử dụng lao động biết, sớm lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động; nhanh chóng triển khai chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới người lao động.

leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi gần đây

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com