For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 61/ NQ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách 71 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa

Danh sách 71 đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026

1. Bà Đinh Ly An – Đơn vị bầu cử số 01, sinh năm 1975. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

2. Bà Trần Thị Thúy Anh – Đơn vị bầu cử số 08, sinh năm 1986. Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Sê. Nơi công tác: LĐLĐ huyện Chư Sê; đại biểu HĐND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016-2021

3. Ông Vũ Tiến Anh – Đơn vị bầu cử số 01, sinh năm 1978. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Nơi công tác: Văn phòng HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

4. Ông Võ Phúc Ánh – Đơn vị bầu cử số 03, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, PCT Thường trực UBND TP.Pleiku. Nơi công tác: UBND TP.Pleiku. Đại biểu HĐND TP.Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND phường Yên Thế, TP.Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021

5. Ông Đỗ Đình Bằng – Đơn vị bầu cử số 07, sinh năm 1969. Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai, PCT Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Nơi công tác: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Gia Lai, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

6. Ông Thái Thanh Bình – Đơn vị bầu cử số 13, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Nơi công tác: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

7. Bà Ayun H’Bút – Đơn vị bầu cử số 07, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 và 2016-2021

8. Ông Tô Văn Chánh – Đơn vị bầu cử số 10, sinh năm 1965. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa. Nơi công tác: Huyện ủy Krông Pa; đại biểu HĐND huyện Krông Pa nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021

9. Bà Rah Lan H’Chiểu – Đơn vị bầu cử số 06, sinh năm 1973. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Prông. Nơi công tác: Huyện ủy Chư Prông; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2016-2021

10. Ông Rah Lan Chung – Đơn vị bầu cử số 08, sinh năm 1971. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy. Nơi công tác: Tỉnh ủy Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

11. Ông Đinh Văn Dũng, Đơn vị bầu cử số 07, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Prông. Nơi công tác: Huyện ủy Chư Prông

12. Ông Nguyễn Anh Dũng – Đơn vị bầu cử số 19, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính. Nơi công tác: Sở Tài chính; đại biểu HĐND huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2016-2021

13. Bà Rcom Sa Duyên – Đơn vị bầu cử số 10, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Nơi công tác: Sở LĐ-TB&XH; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

14. Ông Trương Văn Đạt – Đơn vị bầu cử số 11, sinh năm 1971. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND huyện Kbang nhiệm kỳ 2016-2021

15. Ông Đỗ Tiến Đông, Đơn vị bầu cử số 09, sinh năm 1976. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, PCT Thường trực UBND tỉnh. Nơi công tác: UBND tỉnh

16. Ông Hồ Văn Điềm – Đơn vị bầu cử số 15, sinh năm 1968. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh. Nơi công tác: UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 và 2016-2021

17. Bà Đỗ Thị Giang, Đơn vị bầu cử số 13, sinh năm 1974. Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chư Pah. Nơi công tác: Phòng Nội vụ huyện Chư Pah

18. Bà Đinh Thị Giang – Đơn vị bầu cử số 04, sinh năm 1975. Nghề nghiệp, chức vụ: PCT Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Nơi công tác: UBMTTQVN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016

19. Bà Đặng Ngọc Giàu – Đơn vị bầu cử số 17, sinh năm 1989. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kbang. Nơi công tác: Phòng NN&PTNT huyện Kbang

20. Ông Nguyễn Hồng Hà – Đơn vị bầu cử số 08, sinh năm 1964. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê. Nơi công tác: Huyện ủy Chư Sê; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016-2021

21. Bà Lê Thị Kiều Hạnh, Đơn vị bầu cử số 16, sinh năm 1976. Nghề nghiệp, chức vụ: Thị ủy viên, Hiệu trưởng Trường THCS Đề Thám, thị xã An Khê. Nơi công tác: Trường THCS Đề Thám, thị xã An Khê; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021

22. Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh – Đơn vị bầu cử số 15, sinh năm 1978. Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang. Nơi công tác: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang

23. Ông Lê Tuấn Hiền – Đơn vị bầu cử số 08, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Đại tá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Nơi công tác: Bộ CHQS tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

24. Ông Trần Đình Hiệp – Đơn vị bầu cử số 15, sinh năm 1975. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Yang. Nơi công tác: Huyện ủy Mang Yang

25. Bà Rơ Chăm H’Hồng – Đơn vị bầu cử số 09, sinh năm 1978. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Nơi công tác: Hội LHPN tỉnh

26. Ông Trần Quốc Khánh – Đơn vị bầu cử số 21, sinh năm 1969. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ayun Pa. Nơi công tác: Thị ủy Ayun Pa; đại biểu HĐND huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2016-2021

27. Ông Y Khum – Đơn vị bầu cử số 02, sinh năm 1977. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Pleiku. Nơi công tác: Ban Dân vận Thành ủy Pleiku; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

28. Ông Nguyễn Trung Kiên – Đơn vị bầu cử số 05, sinh năm 1981. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

29. Ông Phạm Duy Lam – Đơn vị bầu cử số 12, sinh năm 1967. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh. Nơi công tác: TAND tỉnh

30. Bà Đỗ Thị Hương Lan, Đơn vị bầu cử số 03, sinh năm 1972. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Nơi công tác: Văn phòng HĐND tỉnh

31. Ông Rah Lan Lâm – Đơn vị bầu cử số 06, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Nơi công tác: Công an tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016

32. Bà Nguyễn Thị Tường Linh – Đơn vị bầu cử số 02, sinh năm 1979. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021

33. Ông Ra Lan Song Linh, Đơn vị bầu cử số 10, sinh năm 1977. Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, Văn phòng HĐND tỉnh. Nơi công tác: Văn phòng HĐND tỉnh

34. Ông Trần Văn Lương – Đơn vị bầu cử số 10, sinh năm 1986. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Krông Pa. Nơi công tác: Văn phòng HĐND-UBND huyện Krông Pa

35. Ông Phạm Văn Lượng – Đơn vị bầu cử số 11, sinh năm 1976. Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Phú Thiện. Nơi công tác: Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Phú Thiện; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

36. Ông Huỳnh Thế Mạnh – Đơn vị bầu cử số 20, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nơi công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

37. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Đơn vị bầu cử số 04, sinh năm 1981. Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đak Đoa. Nơi công tác: Phòng LĐ-TB&XH huyện Đak Đoa

38. Bà Ra Lan Nga, Đơn vị bầu cử số 09, sinh năm 1974. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Nơi công tác: LĐLD tỉnh

39. Bà Võ Thị Bảo Ngân – Đơn vị bầu cử số 01, sinh năm 1977. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; đại biểu HĐND TP.Pleiku nhiệm kỳ 2011-2016

40. Ông Lưu Trung Nghĩa – Đơn vị bầu cử số 18, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT. Nơi công tác: Sở NN&PTNT; đại biểu HĐND huyện Chư Pưh 2016-2021

41. Ông Ngô Khắc Ngọc – Đơn vị bầu cử số 20, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ. Nơi công tác: Huyện ủy Đak Pơ; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016-2021

42. Ông Hồ Văn Niên – Đơn vị bầu cử số 03, sinh năm 1975. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh. Nơi công tác: Tỉnh ủy Gia Lai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

43. Bà Siu H’Phiết – Đơn vị bầu cử số 12, sinh năm 1973. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chư Pưh. Nơi công tác: Huyện ủy Chư Pưh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

44. Bà Rơ Châm H’Phíp – Đơn vị bầu cử số 14, sinh năm 1973. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Cơ. Nơi công tác: Huyện ủy Đức Cơ; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

45. Ông Nguyễn Hoàng Phong – Đơn vị bầu cử số 11, sinh năm 1982. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện. Nơi công tác: Huyện ủy Phú Thiện; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

46. Ông Nguyễn Đình Phương – Đơn vị bầu cử số 06, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh. Nơi công tác: HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

47. Ông Trần Minh Sơn – Đơn vị bầu cử số 13, sinh năm 1974. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah. Nơi công tác: Huyện ủy Chư Pah; đại biểu HĐND huyện Chư Pah nhiệm kỳ 2016-2021

48. Ông Huỳnh Quang Thái – Đơn vị bầu cử số 16, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

49. Ông Phan Quang Thái – Đơn vị bầu cử số 14, sinh năm 1971. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Cơ. Nơi công tác: Huyện ủy Đức Cơ

50. Ông Hồ Phước Thành – Đơn vị bầu cử số 21, sinh năm 1968. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT. Nơi công tác: Sở KH&ĐT; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

51. Ông Võ Ngọc Thành – Đơn vị bầu cử số 04, sinh năm 1963. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Nơi công tác: UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

52. Bà Hà Thị Giang Thảo – Đơn vị bầu cử số 17, sinh năm 1984. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Nơi công tác: Tỉnh đoàn

53. Ông Nguyễn Hữu Thọ – Đơn vị bầu cử số 05, sinh năm 1965. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa. Nơi công tác: Huyện ủy Đak Đoa; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

54. Bà Vũ Thị Thu – Đơn vị bầu cử số 08, sinh năm 1977. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Nơi công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy

55. Ông Trịnh Duy Thuân – Đơn vị bầu cử số 01, sinh năm 1965. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Pleiku. Nơi công tác: Thành ủy Pleiku; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND TP.Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021

56. Ông Huỳnh Minh Thuận – Đơn vị bầu cử số 12, sinh năm 1967. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh. Nơi công tác: Huyện ủy Chư Pưh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

57. Ông Dương Mah Tiệp – Đơn vị bầu cử số 09, sinh năm 1971. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai. Nơi công tác: Huyện ủy Ia Grai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; đại biểu HĐND huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

58. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Đơn vị bầu cử số 18, sinh năm 1985. Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa. Nơi công tác: Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2016-2021

59.Thượng tọa Thích Tâm Mãn – Đơn vị bầu cử số 02, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Nơi công tác: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

60. Ông Phan Văn Trung – Đơn vị bầu cử số 19, sinh năm 1965. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro. Nơi công tác: Huyện ủy Kông Chro; đại biểu HĐND huyện Kông Chro nhiệm kỳ 1994-1999, 2016-2021

61. Ông Nguyễn Minh Trưởng – Đơn vị bầu cử số 02, sinh năm 1974. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Nơi công tác: Hội Nông dân tỉnh

62. Ông Châu Ngọc Tuấn – Đơn vị bầu cử số 14, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Nơi công tác: Tỉnh ủy; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021

63. Ông Võ Anh Tuấn, Đơn vị bầu cử số 18, sinh năm 1976. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa. Nơi công tác: Huyện ủy Ia Pa; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

64. Ông Nguyễn Hữu Tuyến – Đơn vị bầu cử số 17, sinh năm 1976. Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kbang. Nơi công tác: Huyện ủy Kbang

65. Ông Trường Trung Tuyến – Đơn vị bầu cử số 20, sinh năm 1981. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ. Nơi công tác: Ban Tổ chức Huyện ủy Đak Pơ; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

66. Mục sư Uyên – Đơn vị bầu cử số 05, sinh năm 1972. Nghề nghiệp, chức vụ: Mục sư, Ủy viên Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm chi hội Tin lành Kông Brech. Nơi công tác: Chi hội Tin lành Kông Brech, thôn Broch, xã ADơk, huyện Đak Đoa; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND huyện Đak Đoa nhiệm kỳ 2016-2021

67. Bà Đặng Thị Thanh Vân – Đơn vị bầu cử số 21, sinh năm 1983. Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, thị xã Ayun Pa. Nơi công tác: Phòng Văn hóa – Thông tin, thị xã Ayun Pa

68. Linh mục Đa minh Đinh Quang Vinh – Đơn vị bầu cử số 03, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm, TP.Pleiku. Nơi công tác: Giáo xứ Thánh Tâm, tổ dân phố 2, phường Phù Đổng, TP.Pleiku; đại biểu HĐND TP.Pleiku nhiệm kỳ 2016-2021

69. Ông Trương Thế Vinh – Đơn vị bầu cử số 09, sinh năm 1972. Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Phòng Dân tộc huyện Ia Grai. Nơi công tác: Phòng Dân tộc huyện Ia Grai; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

70. Ông Nguyễn Hùng Vỹ – Đơn vị bầu cử số 16, sinh năm 1970. Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê. Nơi công tác: UBND thị xã An Khê; đại biểu HĐND thị xã An Khê nhiệm kỳ 2016-2021

71. Ông Đinh Văn Xuân – Đơn vị bầu cử số 19, sinh năm 1966. Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kông Chro. Nơi công tác: Ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu HĐND huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.


leave your comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com