For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

QUY HOẠCH GIA LAI

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, […] Read More

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH, KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH, KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2020/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 09 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH, KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG […] Read More

Phản hồi gần đây

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com